Jenny is mede-initiatiefnemer van de Katapult en tevens vrouw van Herman Boon. Zij is verantwoordelijk voor de financiën en doet verschillende administratieve werkzaamheden.