Annet is werkzaam als vrijwilliger op de Katapult.