Annet is werkzaam als vrijwilliger op de Katapult. Zelf is zij ook 2 jaar Katapultstudent geweest. Nu is zij verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom het kinderwerk; organiseren en uitvoeren van programma’s, de wekelijkse evangeliserende kinderclub ‘de Kanjerclub’, lesgeven aan de studenten rondom de activiteiten van het kinderwerk: toneel, drama, clowns, communicatie met kinderen, bijbeltekst aanleren, lofprijzen en aanbidden met kinderen, enz. Ook stuurt zij deels de keuken aan.