Mentorgesprekken

Gedurende het jaar krijgen studenten erg veel sleutels om om te gaan met moeilijkheden. Een erg belangrijke sleutel om dingen uit het verleden een plekje te geven en om met lastige dingen om te gaan is praten. Tijdens gesprekken worden gevoelens een plekje gegeven en wordt geholpen met het maken van goede keuzes. Naast de gesprekken met de stafleden hebben de studenten ook allemaal een mentor gekregen aan het begin van het schooljaar. Eens in de twee weken komen alle mentoren naar Den Helder (sommige vanuit de andere kant van het land) om gesprekken aan te gaan met de studenten. Deze gesprekken zijn om een aantal redenen waardevol.

Allereerst is het belangrijk dat studenten leren praten. Wij leven namelijk in een cultuur waar weinig ruimte is om je ‘hart te delen’. Er wordt veel met elkaar gecommuniceerd, maar echt vertellen wat er in je speelt en waar je mee bezig bent wordt niet altijd gedaan. In veel gezinnen worden kinderen niet geleerd om open en echt te zijn, terwijl dit juist zo belangrijk is. Pas als we echt delen wat er in ons hart is, kan er herstel en genezing plaats vinden.

Daarnaast is het zo dat de Bijbel vol staat met uitnodigingen om naar God toe te gaan met onze zorgen en problemen (Mat. 11:28, 1 Pet. 5:7). God wil graag dat we naar Hem toe gaan met alles wat ons bezig houdt. Helaas zijn we niet altijd gewend om dit ook daadwerkelijk te doen.
Wanneer we leren om te praten met wijze mensen dan wordt het ook gemakkelijk om te gaan praten met God.
En natuurlijk is ook ‘gewoon’ lekker even kletsen goed voor je. Gewoon je dag vertellen, wat je gedaan hebt, etc. In het woord relatie zit het woord ‘relaas’, wat verhaal of verslag betekent. Je bouwt relaties door met elkaar te praten en dingen te delen. Dit alles heeft met vertrouwen te maken. Veel mensen zijn beschadigd in hun vertrouwen. Negatieve ervaringen houdt men dan tegen om open en eerlijk te zijn. Door te ervaren hoe fijn het is om je hart te delen en om te zien dat daar goed mee wordt om gegaan wordt het makkelijker om mensen en daardoor heen ook God te leren vertrouwen.

Wanneer mensen open en eerlijk hun hart delen is dit niet altijd met de juiste personen. Het kan heel veilig voelen om te praten met iemand die in hetzelfde schuitje zit. Hoewel bevestiging daarin dan prettig is, is het niet altijd de juiste keuze. Mensen die ons al zijn voor gegaan in het overwinnen van moeilijke situaties kunnen vaak meer wijzere adviezen geven dan mensen die nog op dezelfde plek staan als wijzelf. Mentoren (en natuurlijk ook de stafleden) zijn personen die al een hele weg met God hebben bewandelt en daarmee andere mensen naar een hoger level kunnen meenemen.

Dit alles zorgt ervoor dat we erg dankbaar zijn voor onze mentoren. We zijn dankbaar voor de tijd die zij elke keer weer investeren in ons studenten, voor de wijze adviezen die zij geven en natuurlijk voor het luisterend oor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *